ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

Informacja dla mieszkańców o zmianie taryfy dla ciepła dostawcy ciepła Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku.