Przetarg na budowę parkingu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15–201 Białystok, ul. Warszawska 79, ogłasza: przetarg nieograniczony na realizację robót drogowych, polegających na budowie parkingu (44stanowiska postojowe oraz dojazd) na nieruchomości o  nr ewid. gr.: 1193 w obrębie 0017 – Bojary w Białystoku, ul. Starobojarska.

Szczegółowe warunki przetargu określa SWZ, którą można otrzymać pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. W korespondencji e-mail dotyczącej SWZ należy odwołać się do nazwy przetargu oraz podać nr NIP wnioskodawcy.

Termin składania ofert do 15.02.2024r. godz. 14:00       
Zamówienie ma być zrealizowane do 31.08.2024r

Dane kontaktowe:
Sekretariat
sekretariat@smzacheta.pl, tel. 85 749-90-80
Kierownik Administracji Osiedla  Piasta II
ao2kierownik@smzacheta.pl, tel. 508 563 773