Przetarg na wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów wentylacji grawitacyjnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15–201 Białystok, ul. Warszawska 79, ogłasza:
przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli okresowej (rocznej) stanu technicznego przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych i usługowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białystoku.

Szczegółowe warunki przetargu określa SWZ, którą można otrzymać pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. W korespondencji e-mail dotyczącej SWZ należy odwołać się do nazwy przetargu oraz podać nr NIP wnioskodawcy.
Termin składania ofert do 22.02.2024r. godz. 14:00       
Zamówienie ma być zrealizowane do 31.10.2024r

Dane kontaktowe:
Sekretariat
sekretariat@smzacheta.pl, tel. 85 749-90-80
Kierownik Administracji Osiedla  Piasta II
ao2kierownik@smzacheta.pl, tel. 508 563 773