Przetarg na wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową i hydrantową

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15-201 Białystok, ul. Warszawska 79 ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową i hydrantową na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, w budynku przy ul. B. Chrobrego 2 lokal (Poczta Polska) w Białymstoku.

„Specyfikację warunków Zamówienia” oraz materiały niezbędne do złożenia oferty można pobrać w siedzibie Zamawiającego , Białystok ul. Warszawska 79A pokój nr. 1 w godz. 900-1400 lub elektornicznie na podany adres e-mail. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 693 472 430 lub mailowo ao1kierownik@smzacheta.pl

Termin składania ofert w sekretariacie S.M. „Zachęta” do dnia 07.06.2023 do godz. 1000.